Év Emberei 2023 Pályázatok

Az Év Emberei pályázatok jelölési időszaka lezárult.
A jelöltek közül az OMÉN KB hozza meg a döntést, hogy kik kapják az Év Épületgépészei kitűntető címeket.
A díjak kihirdetése és ünnepélyes átadása az OMÉN záróeseményén, az Épületgépész Bálon történik 2023. december 1-én.

Az Év Emberei Díj olyan szakmai elismerés, mellyel a kiemelkedően végzett munkát ismerjük el az Épületgépész Bál alkalmából. A díjat a szakterület széleskörű tagoltsága miatt, az épületgépészet különböző területei szerint hirdetjük meg és adjuk át.

I. Díjazottak köre 

A díjat azok a természetes személyek kaphatják, akik az épületgépészet terén 2023-ben is kiemelkedő szakmai, tudományos vagy gazdasági tevékenységet végeztek, felkészültségükkel, etikus magatartásukkal példát mutattak az épületgépész szakma szá-mára. 

II. Év emberei 2023 – kategóriák 

A díjak az alábbi 7 kategóriában kerülnek 2023-ben odaítélésre: 

Év Épületgépész Tervezője, – külön pályázati kiírás tartozik hozzá (jelölni és szavazni nem lehet, hanem külön pályázati lehetőség érhető el hozzá a www.talalkozzunk.hu honlapon). Bővebben itt.

Év Épületgépész Oktatója, 

Év Épületgépész Mérnöke, 

Év Épületgépész Kivitelezője, 

Év Épületgépész Márkaképviselője, 

Év Épületgépész Kereskedője, 

Év Épületgépész Gyártója 

Szempontok a jelöléshez: 

  • a magyar épületgépész szakma területén, kiemelkedően sikeres tevékenység végzése, 
  • a jelölt adott kategóriában végzett tevékenységének értékessége, minősége, 
  • magyar épületgépészet hagyományainak ápolása, a szakma megújulása iránti elkö-telezettség, 
  • a fiatal generáció szakmai fejlődésének, elhivatottságának támogatása, 
  • a műszaki ismeretek fejlesztéséhez és terjesztéséhez való hozzájárulás. 

 

III. A díj odaítélésének ÚJ rendje 

A díj értékének megőrzése érdekében, odaítélésénél fontos szempont, hogy a szakma legszélesebbkörű résztvevői közül, átlátható módon a legalkalmasabb személyek kapják a kitüntetést. (Jelölt állítás és Döntés)! 

a., Az első lépés: a JELÖLT ÁLLÍTÁS 

A www.talalkozzunk.hu lapon az OMÉN KB felhívást tesz közzé az Év Embereinek jelölésére. Bárki tehet javaslatot a kitüntetett személyére, megfelelő indoklással ellátva, melyben a jelölt kiemelkedő, példamutató teljesítményét kívánja díjazni a jelölő sze-mély. A jelöléseket 2023 november 15-ig tudjuk fogadni, csak és kizárólag indoklással együtt. A beérkezett javaslatokat (melyek tartalmazzák a díjazásnál mérlegelendő teljesítményt és a díj odaítélésének aktualitását), a találkozzunk.hu lapon november 16-től kezdődően közzétesszük. Felhívjuk a figyelmet, hogy indoklás nélküli jelölés nem érvényes. 

A jelölés határideje: 2023. november 15. 

b., Második lépés: DÖNTÉS 

Második lépésben a beérkezett és már a www.talalkozzunk.hu honlapon szereplő jelöl-tek közül az OMÉN KB DÖNT és nevesíti, hogy ki és miért kapja meg pontosan az Év Embere díjat. A Döntés november 15 – november 20. között történik. 

A DÖNTÉS határideje: 2023. november 20. 

IV. A díjak átadása 

A díj egy elismerő oklevél és egy ajándéktárgy. Az elismerő oklevél két aláírója az OMÉN Alapítvány nevében elnöke, vagy a kuratórium tagja és az OMÉN KB egyik szakmai szervezetének vezetője. A magasrangú szakmai díjak átadása az OMÉN Zárórendezvényén, az Épületgépész Bálon, A Budapest Marriott Hotelben 2023. december 1-én történik. Az átadás a kitüntetést támogató cég (tárgyi ajándékával) és a szakmai szervezetek képviselői közreműködésével történik. A díjazottak fényképét és a méltatást a www.talalkozzunk.hu lapon és az Épületgépészet évkönyvében kerülnek megjelenítésre, majd archiválásra az utókor számára. 

Felhívjuk az épületgépész társadalom minden tagját – személyeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket – hogy éljenek jelölési, majd szavazati jogukkal, azért, hogy kifejezhessünk szakmánk nagyra értékelését azok felé, akik méltók rá! 

Kérjük a szakmabelieket, hogy Éljenek az Év Emberei 2023 díjakra történő jelölés lehe-tőségével! 

Épületgépészeti Tervezői Pályázat

Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) - 2023 alkalmából

Az Országos Magyar Épületgépész Napok irányító testülete az MMK Épületgépészeti Tagozatának Szakértői Testülete kibővítve az Épületgépészeti Tagozat elnökével, valamint a MÉGSZ és a MÉgKSZ közösen nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére az Országos Magyar Épületgépész Napok 2023 alkalmából.

Szakmai főtámogató:
Főtámogató:
Kiemelt támogatóink:
Ezüst Plusz fokozatú támogatóink:
Ezüst fokozatú támogatóink:
Bronz fokozatú támogatóink:
Médiatámogatók:

Rendezvény regisztráció

Az alábbi gombra kattintva regisztrálhat rendezvényt az OMÉN keretein belül.

OMÉN PressKit

Töltse le az OMÉN aktuális PressKit-et és használja a az OMÉN jelzést rendezvényein, kiadványain.