Az Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) működése

Az országos épületgépészek napja rendezvényének gondolata és az elérendő célok 2017-ben egy elemző publikáció keretében kerültek nyilvánosságra. Az elgondolás és célkitűzések magvalósítására 2018. január 31-én a MÉgKSZ Tárgyaló Budapest Örs vezér téri irodaházában Nagy Gyula, Gyurkovics Zoltán, Golyán László, Erdei István, Baumann Mihály, Szekeres József, Király Tamás, Barabás Katalin, Barótfi István ültek össze és beszélték meg a megoldások lehetőségeit, tennivalóit. A megbeszélésen az elképzelés újdonságából adódó feladatokról esett a legtöbb szó:

  • hogyan lehet országos érdeklődést és közreműködést generálni,
  • az eddigi bálrendezés-kiállítás és bál szétválasztása miként oldható meg.

A megbeszélésen levő személyek egyetértve az elképzeléssel a rendezvények országos kezdeményezésére és koordinálására vállaltak szerepet, ez a közösség az OMÉN-KB (vezetője Gyurkovics Z.).

A bál rendezésében az addigi gyakorlat folytatása mellett maradtak.

A 2018. évi rendezvénysorozat tapasztalatai alapján azonban ez a megoldás nem bizonyult jónak: a rendezvények továbbra is a BME korábban megszokott résztvevői körében zajlott, ezért a Bál szervezésére adott megbízást a BPMK-val felbontottuk és a szakmai széleskörű megjelenítés demonstrálására szakmai közösségvállalás kinyilvánítására került sor (2019 február 8.), melynek aláírói (MMK-ÉgT, MÉGSZ, MÉgKSZ, HKVSZ, MUE, KÉOSZ, MGVE) az OMÉN Konzorcium néven szerepelnek.

Ezzel egyidejűleg az OMÉN zárórendezvényének megszervezésére is vállalkozni kellett, erre vállalkozó személyek (Király T., Gyurkovics Z. Golyán L. Kassai F.) alkotják az OMÉN Bál SZB-t (Vezető: Király T.).

Az OMÉN működése a személyek munkáján alapul, a koordinálásban, a szervezésben feladatot vállaló személyek munkája nem valamely szervezetben végzett munka munkaköri kötelezettsége. Már az alakulás alkalmával is ez a szempont volt meghatározó: olyan személyek meghívása az alakulásra, akik akarnak és képesek is tenni az épületgépészetért, a megfogalmazott célokért. Ez a szempont természetesen azzal is járt, hogy olyan személyek lettek az OMÉN meghatározó szereplői, akik más területen is ilyen tevékenységükkel megmutatták magukat. Így a személyek nem átlagos, mindennapi szakemberek, hanem gyakran közösségek, szervezetek, vállalkozások vezetői, akik ezt a hátteret akár személyes kapcsolataik, akár vezetői helyzetük kiaknázása révén is a cél érdekében hasznosítani tudják.

Az OMÉN sikere, eredményessége ezeknek a személyeknek az elkötelezettségén, tenni-akarásán és fáradozásán múlik. A személyek jelentik a garanciát arra, hogy az eddigi sikereket és eredményeket meg lehessen tartani. Éppen azért, hogy ez ne változzék, hogy az OMÉN ne szervezetek és azok vezetőinek pozíciójától, választásoktól függjön 2020. márciusában létrejött az OMÉN Alapítvány, mely hivatalossá tette a rendezvény-sorozat státusztát, és az eddigi sikeresen együttműködő személyek (elnök: Golyán L, Gyurkovics Z., Király T.) tevékenységének folytatását egyéb háttérszervezettől függetlenül is. Az Alapítvánnyal az eddigi egyetlen szervezet (MÉgKSZ) is kilépett az OMÉN tevékenységéből és a továbbiakban az addigi feladatát a kuratóriumra ruházta.  Ez a közösség a garanciája a további sikereknek és az eredményességnek.

A jelenlegi helyzetben tehát a Kuratórium kezdeményezésére és vezénylésére van szükség az OMÉN-al kapcsolatos tennivalók elvégzésére. Az eddigi együtt szerzett tapasztalatok a Kuratóriumnak ezt a feladatát megkönnyítik, és nincs akadálya, hogy még az eddigieknél is jobb eredményeket lehessen elérni.

Budapest, 2022. 02. 14. 

Barótfi István

Szakmai főtámogató:
Főtámogató:
Arany fokozatú támogatóink:
Ezüst Plusz fokozatú támogatóink:
Ezüst fokozatú támogatóink:
Bronz fokozatú támogatóink:
Médiatámogatók: