Találkozzunk története

Egy, az elmúlt évezred végén szerveződött épületgépészeti szakmai közös ünneplés olyannyira kedvező fogadtatásra talált, hogy a MÉgKSZ évente megismétlődően szervezett meg ilyen találkozásokat Magyar Épületgépész Nap (MÉN) elnevezéssel. A MÉN tehát célját tekintve a résztvevők találkozása volt. Ezt a szándékot fejezi ki az alkalomra létrehozott Találkozzunk honlap elnevezés is.

Az összejövetelek szakmai tartalmát kiállítás és előadások jelentették, majd este bálon ünnepelték a szakma kiválóságait. Az ünnepélyességet fejezte ki az is, hogy mindezt egy elegáns szállodában rendezték. Így vált a találkozás a Magyar Épületgépészet Napja néven a szakterület legrangosabb rendezvényévé.

A MÉN rendezvényeinek programja folyamatosan változva ugyan, de a lényeget tekintve kialakult. A változás a minőség javítására irányult és ez a törekvés nemcsak a programok színvonalának javítására, hanem a külsőségek és a résztvevői kör kiszolgálására is vonatkozott. A találkozások szakmai része a BME-re került, a bál pedig maradt ünnepélyes szállodai helyszínen. A szervezésben a MÉgKSZ, az MMK és BME játszották a meghatározó szerepet. Az állandó fővárosi helyszín, a színvonal garanciáját biztosító kiállítói kör és báli helyszín egyfajta szűrőként is működött, mely lényegesen hozzájárult a rendezvényen résztvevő törzsközönség kialakulásához, melyben természetszerűen a támogatói kör meghatározottsága dominált. A változásokkal együtt az épületgépészek napjának szereplői stabilizálódtak, új szereplők kevés számmal jelentek meg, sőt részben az előzőekben bemutatott összefüggések, valamint a rendező szervezetek közreműködő szereplői közötti érdek és prestige kérdések hatására feszültségek alakultak ki és a szervezés egyre nehezebb feladatot jelentett.

A helyzet elemzésére építve 2017-ben a MÉgKSZ elnöke, dr. Barótfi István egy víziót fogalmazott meg, melyben a magyar épületgépészek napjának olyannak kell lennie, hogy valamennyi épületgépész – éljenek az ország bármely pontján – magukénak érezzék ezt a napot, aktívan részt vegyenek ezen és ünnepeljenek.  Első lépésként még abban az évben annyi valósul meg, – ez kicsiny, de mégis eredmény volt, – hogy a rendező szervezetek a korábbi évekhez képest bővültek, bevonva a MÉGSZ-t, szélesítve ezzel a képviseltek körét. Ez a változás azonban nem hozott igazi áttörést, mert a rendezés szereplői az addig megszokottak szerint tevékenykedtek, így további, alapvető változtatás vált szükségessé.

Így született – a nevében, céljában és elveiben is megváltoztatott rendezvény – az Országos Magyar Épületgépész Nap, az OMÉN. A rendezvény első alkalommal 2018. évben került lebonyolításra a korábban, 22 éven keresztül az Épületgépészek napja megszokott időpontjában, november utolsó hetének péntekjén. Már az első alkalommal kiderült, hogy országos rendezvényként az egy napra való szűkítés indokolatlan, ezért az, Gyurkovics Zoltánnak (MMK-EGT elnökének) javaslatára a rendezvénysorozatot egész hétre, épületgépészet napokká alakították és nevezték el.

Az Országos Magyar Épületgépész Napok, az OMÉN célja az épületgépészet szak- és tudományterület önazonosságának erősítése, a területen tevékenykedők összetartozásának, szakmai ismertségének, elismertségének növelése, társadalomba való beágyazottságának javítása összefoglalóan a szak/tudományterület társadalmasítása. A cél érdekében kezdeményezni és koordinálni kell, hogy megfelelő aktivitással az ország valamennyi épületgépésze, vagy az ezen a területen dolgozó egyéb szakembere ezt a rendezvénysorozatot magáénak érezze, személyes közreműködésével járuljon hozzá a sikerhez.  Az OMÉN tehát nem egy szervezett rendezvény, vagyis nem az MÉM országos kiterjesztése, hanem egy alulról szerveződő, de koordinált rendezvénysorozat. Ebben a tevékenységben, az országos mozgósításban meghatározó, kezdeményező szerepet játszanak a szakterület különböző szervezetei, hogy munkájukat összeegyeztetve céltudatosan, koordináltan végezzék. Ennek érdekében az épületgépész szervezetek 2019. februárjában egy konzorciumot hoztak létre. 

Az OMÉN-Konzorcium az országos rendezvények kezdeményezése és koordinálása feladatainak sorában fontosnak tartja az ÉPÜLETGÉPÉSZEK BÁLJA megrendezését, mely a szakma kiemelt, ünnepélyes rendezvénye. A bálon kerül sor az Év emberei kitüntetések és az Épületgépészetért Macskásy, valamint a Meszlényi díjak átadására.

Az OMÉN iránytó testülete

Az OMÉN rendezvénysorozat működtetésére kialakított szervezet a Konzorciumból, annak operatív testületéből (OMÉN-KB), az épültgépész bál szervező bizottságából (OMÉN-Bál-SZB), valamint az OMÉN Alapítványból áll.

2021. október 26.

Barótfi István

Szimbólum szavazás

Szakmai főtámogató:
Főtámogató:
Kiemelt támogatóink:
Ezüst Plusz fokozatú támogatóink:
Ezüst fokozatú támogatóink:
Bronz fokozatú támogatóink:
Médiatámogatók:

Rendezvény regisztráció

Az alábbi gombra kattintva regisztrálhat rendezvényt az OMÉN keretein belül.

OMÉN PressKit

Töltse le az OMÉN aktuális PressKit-et és használja a az OMÉN jelzést rendezvényein, kiadványain.